Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

„Nie dla zwolnienia- Tak dla zatrudnienia”

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości" realizuje projekt pn. „Nie dla zwolnienia- Tak dla zatrudnienia”, w ramach którego m.in. przyznawane są środki na otwarcie działalności gospodarczej.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości pozostania lub powrotu do zatrudnienia 90 osób z województwa kujawsko-pomorskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy przez wdrożenie kompleksowego programu typu outplacement w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Powyższy cel zrealizowany ma zostać poprzez następujące formy wsparcia, które będą mogli uzyskać uczestnicy projektu:

  • poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD),
  • poradnictwo psychologiczne,
  • indywidualne pośrednictwo pracy,
  • pośrednictwo pracy grupowe – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
  • szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji lub kompetencji,
  • studia podyplomowe,
  • staże zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie oraz dodatek relokacyjny,
  • bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo szkoleniowym oraz w postaci finansowej.

 

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego:

  • zwolnieni w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – 20 osób,
  • Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem – 70 osób.

W strukturze grupy docelowej zakłada się udział co najmniej 40 osób – pracowników Instytucji sytemu oświaty z województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej http://cezelazna.pl/outplacement/ oraz udzielane są pod numerem tel. 52 33 12 868.