Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Tag: power

Nabór wniosków na bony na zasiedlenie

PUP w Inowrocławiu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu do wnioskowania o przyznanie bonu na zasiedlenie. więcej

Nabór wniosków na organizację staży dla osób do 30 roku życia

PUP w Inowrocławiu od 16 stycznia 2019 r. ogłasza otwarty nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. W 2019 r. PUP w Inowrocławiu planuje objąć wsparciem w ramach ww. projektu 675 osób bezrobotnych. Zapraszamy pracodawców do zapoznania się z treścią artykułu i składania wniosków. więcej

Bon na zasiedlenie

PUP w Inowrocławiu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu do wnioskowania o przyznanie bonu na zasiedlenie. Urząd dysponuje jeszcze środkami finansowymi z przeznaczeniem na ten cel. więcej

Nabór wniosków na otwarcie firmy dla osób do 30 roku życia

PUP w Inowrocławiu ogłasza otwary nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparcie finansowane jest w ramach projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (III)". Zapraszamy do zapoznania się ze szczególami oferty. więcej

Przedłużenie naboru staży (30-)

PUP w Inowrocławiu informuje, że przedłuża otwarty nabór wniosków na organizację staży dla osób do 30 roku życia. Na początku roku informowaliśmy, że ostatnie staże oferowane w ramach projektu będą rozpoczynały się w czerwcu. Dziś możemy Państwa poinformować, że uda nam się zorganizować jeszcze jeden dodatkowy nabór na staże, które rozpoczną się w lipcu. więcej

Staże dla osób do 30 roku życia

PUP w Inowrocławiu informuje, że prowadzi nabór wniosków na organizację 6-cio miesięcznych staży dla osób do 30 roku życia. Przypominamy, że to już ostatnie dwie edycje staży w tym roku w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (III)”! więcej

Nabór wniosków na dotacje dla osób poniżej 30 roku życia

PUP w Inowrocławiu ogłasza otwary nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparcie finansowane jest w ramach projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (III)". Zapraszamy do zapoznania się ze szczególami oferty. więcej

Staże dla osób do 30 roku życia

PUP w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków na organizację staży dla osób do 30 roku życia. Nabór na poszczególne edycje 6-cio miesięcznych staży prowadzony będzie do maja włącznie, a same staże rozpoczynać się będą od lutego do czerwca. Według założeń projektu w bieżącym roku z tej formy wsparcia skorzystają 444 osoby. Zapraszamy pracodawców do zapoznania się z treścią artykułu i składania wniosków. więcej

Staże dla osób do 30 roku życia

PUP w Inowrocławiu zaprasza pracodawców do składania wniosków na organizację staży dla osób do 30 roku życia. Na organizację stażu już w sierpniu wolnych jest jeszcze 30 miejsc. więcej

Nabór wniosków na dotację dla osób poniżej 30 roku życia

PUP w Inowrocławiu ogłasza otwary nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparcie finansowane jest w ramach projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (III)". Zapraszamy do zapoznania się ze szczególami oferty. więcej

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na organizację staży

PUP w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia i zaprasza pracodawców do składania wniosków. Pierwsze sześciomiesięczne staże rozpoczną się już w kwietniu. więcej

Nabór wniosków na dotacje dla młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór rozpocznie się 6 października 2016 r. i będzie trwał do momentu jego odwołania. Wsparciem w ramach dodatkowego naboru zostanie objętych 10 osób bezrobotnych do 30 roku życia. więcej

Staże dla niepełnosprawnych

PUP w Inowrocławiu informuje, że wstzymuje nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. Ponadto PUP w Inowrocławiu informuje, że wyjątek stanowią wnioski na organizację staży, w ramach których aktywizowane miałyby być osoby z niepełnosprawnościami, które nie ukończyły 30 roku życia. więcej

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na organizację staży

PUP w Inowrocławiu informuje, że prowadzi nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. Urząd dysponuje jeszcze 30 miejscami na staże, które rozpoczną się od miesiąca sierpnia. więcej

Ostatnie dni naboru wniosków na dotację dla młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, iż od 18 lipca br. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (II), który prowadzony jest nieprzerwanie od 4 kwietnia br. Przypominamy, że wsparcie w ramach wspomnianego projektu skierowane jest do osób bezrobotnych, które nie osiągnęły jeszcze 30 roku życia. więcej

Ostatnie dotacje dla młodych – uzyskaj 22 tysiące złotych dla Twojej nowej firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, że w bieżącym roku dysponuje jeszcze środkami finansowymi z przeznaczeniem na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne będące w wieku do 30 roku życia. Zapraszamy zatem wspomniane osoby, które są zainteresowane podjęciem działalności i uzyskaniem 22 tysięcy złotych na ten cel, do składania wniosków. Ponadto – w celu przedstawienia wyczerpujących informacji na temat oferowanego wsparcia – 7 grudnia br. organizujemy Drzwi otwarte z dotacjami, na które serdecznie zapraszamy. więcej

Pieniądze na otwarcie działalności gospodarczej wciąż dostępne

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparcie oferowane jest w ramach 2 projektów. Jeden skierowany jest do osób w wieku do 30 roku życia, a drugi do osób po 30 roku życia. więcej

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (I)

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (I) - projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na lokalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych    Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim. Planowane efekty: co najmniej 43% uczestników projektu po zakończeniu udziału w projekcie podejmie pracę z wyłączeniem osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach, co najmniej 17% uczestników projektu będących osobami niepełnosprawnymi po zakończeniu udziału w projekcie podejmie pracę, co najmniej 35% uczestników projektu będących osobami długotrwale bezrobotnymi po zakończeniu udziału w projekcie podejmie pracę, co najmniej 36% uczestników projektu będących osobami o niskich kwalifikacjach po zakończeniu udziału w projekcie podejmie pracę.
Okres realizacji projektu: 01.01.2015 - 31.12.2015 Wartość projektu: 6 148 900 zł Wkład Funduszy Europejskich: 5 650 400 zł Do kogo adresowany jest projekt: Projekt skierowany jest do osób młodych będących w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Na potrzeby projektu przyjęto definicję osoby z kategorii NEET zaproponowaną w PO WER. Tym samym oznacza to osobę, która łącznie spełnia trzy poniższe warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli (tj. nie uczestniczy pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, zweryfikowane zostanie czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). W gronie uczestników projektu znajdzie się co najmniej 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 354 osoby długotrwale bezrobotne. Planowane działania i wsparcie: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.   Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych więcej

Projekty realizowane

  Aktualnie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PUP w Inowrocławiu realizuje następujące projekty:     Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (IV) - projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na lokalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.     Aktualnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego PUP w Inowrocławiu realizuje następujące projekty:       Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie inowrocławskim (IV) - projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy. więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij