Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Tag: szkolenie

Szkolenia i staże

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy wraz z Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców Lewiatan zapraszają do udziału w realizowanym w partnerstwie projekcie pn. „Praca na START”. W ramach projektu uczestnicy mogą liczyć m.in. na uczestnictwo w szkoleniach i stażach zawodowych. Zapraszamy do zapoznania się z nadesłaną nam ofertą. więcej

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (II)

    Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (II) - projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na lokalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim. Planowane efekty: Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następujących poziomach: w stosunku do uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%, dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 17%, dla osób długotrwale bezrobotnych  na poziomie co najmniej 35%, dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%.
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 - 31.12.2016 Wartość projektu: 6 281 870 zł Wkład Funduszy Europejskich: 5 772 410 zł Do kogo adresowany jest projekt: Uczestnikami projektu zostaną osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP w Inowrocławiu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Tym samym oznacza to osoby, które łącznie spełniają trzy poniższe warunki: nie pracuje, nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli (tj. nie uczestniczy pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, zweryfikowane zostanie czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

W gronie uczestników projektu znajdzie się co najmniej 14 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 256 osoby długotrwale bezrobotne. Planowane działania i wsparcie: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie.

 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych więcej

O projekcie

  Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie inowrocławskim (I) - projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy   Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r. ż. zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) należących co najmniej do jednej z poniższych grup: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach w powiecie inowrocławskim. Planowane efekty: Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 213 osoby zarejestrowane w PUP w Inowrocławiu.
Okres realizacji projektu: 01.01.2015 - 30.06.2016 Wartość projektu: 6 248 380,36 zł Wkład Funduszy Europejskich: 5 311 153,31 zł Do kogo adresowany jest projekt: Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu jako bezrobotne (zakwalifikowane do I lub II kategorii oddalenia od rynku pracy), będących powyżej 29 roku życia, należących co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niskowykwalifikowane.
Planowane działania i wsparcie: staże, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy.     więcej

Bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy poinformowało PUP w Inowrocławiu o prowadzonej rekrutacji uczestników, którym zaoferowane zostaną bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe. Wsparcie skierowane jest do osób, które w ostatnim czasie utraciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia. więcej

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (I)

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (I) - projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na lokalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych    Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim. Planowane efekty: co najmniej 43% uczestników projektu po zakończeniu udziału w projekcie podejmie pracę z wyłączeniem osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach, co najmniej 17% uczestników projektu będących osobami niepełnosprawnymi po zakończeniu udziału w projekcie podejmie pracę, co najmniej 35% uczestników projektu będących osobami długotrwale bezrobotnymi po zakończeniu udziału w projekcie podejmie pracę, co najmniej 36% uczestników projektu będących osobami o niskich kwalifikacjach po zakończeniu udziału w projekcie podejmie pracę.
Okres realizacji projektu: 01.01.2015 - 31.12.2015 Wartość projektu: 6 148 900 zł Wkład Funduszy Europejskich: 5 650 400 zł Do kogo adresowany jest projekt: Projekt skierowany jest do osób młodych będących w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Na potrzeby projektu przyjęto definicję osoby z kategorii NEET zaproponowaną w PO WER. Tym samym oznacza to osobę, która łącznie spełnia trzy poniższe warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli (tj. nie uczestniczy pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, zweryfikowane zostanie czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). W gronie uczestników projektu znajdzie się co najmniej 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 354 osoby długotrwale bezrobotne. Planowane działania i wsparcie: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.   Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych więcej

Terminy szkoleń "ABC Przedsiębiorczości"

PUP w Inowrocławiu publikuje informację na temat terminów szkoleń z zakresu "ABC Przedsiębiorczości" organizowanych dla uczestników projektu "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" zrekrutowanych w ramach V naboru. więcej

Czas na nowy start

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy zapraszają do uczestnictwa w projekcie pn. „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start”. W ramach projektu oferowane będą m.in. kursy i szkolenia zgodne ze zgłaszanymi przez uczestników i diagnozą doradcy zawodowego. więcej

Terminy szkoleń "ABC Przedsiębiorczości"

PUP w Inowrocławiu publikuje informację na temat terminów szkoleń z zakresu "ABC Przedsiębiorczości" organizowanych dla uczestników projektu "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" zrekrutowanych w ramach IV naboru. więcej

Dotacje - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W związku z ogłoszonym naborem formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” i pojawiającymi się licznymi pytaniami ze strony osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej przy jednoczesnym wsparciu ze strony PUP w Inowrocławiu w niniejszym artykule publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. więcej

Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej

PUP w Inowrocławiu wraz z partnerami przystąpił do realizacji projektu pn. „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej”. Obecnie trwa proces rekrutacji uczestników projektu. więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij