Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Tag: projekt

Szkolenia i staże

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy wraz z Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców Lewiatan zapraszają do udziału w realizowanym w partnerstwie projekcie pn. „Praca na START”. W ramach projektu uczestnicy mogą liczyć m.in. na uczestnictwo w szkoleniach i stażach zawodowych. Zapraszamy do zapoznania się z nadesłaną nam ofertą. więcej

Kolejny nabór uczestników na zagraniczne staże zawodowe

PUP w Inowrocławiu informuje, że realizatorzy projektu pt. "Mobilni na rynku pracy - program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego" rozpoczęli kolejny nabór uczestników projektu, który zakłada m.in. uczestnictwo w zagranicznych stażach zawodowych. Realizatorami projektu są: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy, Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy we współpracy z trzema partnerami ponadnarodowymi. więcej

O projekcie

    Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie inowrocławskim (II) - projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r. ż. zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) należących co najmniej do jednej z poniższych grup: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach w powiecie inowrocławskim. Planowane efekty: Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum: 33% osób w wieku 50 lat i więcej, 39% kobiet, 33% osób z niepełnosprawnościami, 30% osób długotrwale bezrobotnych, 38% osób o niskich kwalifikacjach. Okres realizacji projektu: 01.01.2016 - 31.12.2016 Wartość projektu: 3 170 744,72 zł Wkład Funduszy Europejskich: 2 695 132,86 zł Do kogo adresowany jest projekt: Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu jako bezrobotne (zakwalifikowane do I lub II kategorii oddalenia od rynku pracy), będących powyżej 29 roku życia, należących co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niskowykwalifikowane.
Planowane działania i wsparcie: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy. więcej

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (II)

    Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (II) - projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na lokalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim. Planowane efekty: Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następujących poziomach: w stosunku do uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%, dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 17%, dla osób długotrwale bezrobotnych  na poziomie co najmniej 35%, dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%.
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 - 31.12.2016 Wartość projektu: 6 281 870 zł Wkład Funduszy Europejskich: 5 772 410 zł Do kogo adresowany jest projekt: Uczestnikami projektu zostaną osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP w Inowrocławiu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Tym samym oznacza to osoby, które łącznie spełniają trzy poniższe warunki: nie pracuje, nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli (tj. nie uczestniczy pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, zweryfikowane zostanie czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

W gronie uczestników projektu znajdzie się co najmniej 14 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 256 osoby długotrwale bezrobotne. Planowane działania i wsparcie: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie.

 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych więcej

Weź udział w #GlobalHi5 i zgarnij nagrody!

#GlobalHi5 to kampania społeczna, która prowadzona jest w ramach 8 edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Ma ona pokazać jak ważna jest współpraca i dzielenie się wiedzą w obszarze przedsiębiorczości. Partnerem kampanii jest Nestle Polska. więcej

Staże od października

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, iż to ostatni moment do składania wniosków o organizację 5-cio miesięcznych staży dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Rozpoczęcie staży zaplanowane zostało na 1 października. W związku z powyższym urząd zaprasza pracodawców, chcących zostać organizatorami stażu do kontaktu oraz składania wniosków. Ponadto jak zawsze zachęcamy także osoby bezrobotne zainteresowane odbyciem stażu do kontaktu z pracodawcami i zgłaszania im swojej gotowości do podjęcia aktywności zawodowej w ramach wspomnianej formy wsparcia. więcej

Pieniądze na otwarcie działalności gospodarczej wciąż dostępne

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparcie oferowane jest w ramach 2 projektów. Jeden skierowany jest do osób w wieku do 30 roku życia, a drugi do osób po 30 roku życia. więcej

Pieniądze na otwarcie firmy dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 22 000 zł. Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia.  więcej

Nabór wniosków na organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków na organizację staży. Wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij