Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Tag: neet

Nabór wniosków na dotacje dla młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór rozpocznie się 6 października 2016 r. i będzie trwał do momentu jego odwołania. Wsparciem w ramach dodatkowego naboru zostanie objętych 10 osób bezrobotnych do 30 roku życia. więcej

Kolejny nabór uczestników na zagraniczne staże zawodowe

PUP w Inowrocławiu informuje, że realizatorzy projektu pt. "Mobilni na rynku pracy - program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego" rozpoczęli kolejny nabór uczestników projektu, który zakłada m.in. uczestnictwo w zagranicznych stażach zawodowych. Realizatorami projektu są: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy, Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy we współpracy z trzema partnerami ponadnarodowymi. więcej

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (II)

    Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (II) - projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na lokalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim. Planowane efekty: Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następujących poziomach: w stosunku do uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%, dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 17%, dla osób długotrwale bezrobotnych  na poziomie co najmniej 35%, dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%.
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 - 31.12.2016 Wartość projektu: 6 281 870 zł Wkład Funduszy Europejskich: 5 772 410 zł Do kogo adresowany jest projekt: Uczestnikami projektu zostaną osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP w Inowrocławiu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Tym samym oznacza to osoby, które łącznie spełniają trzy poniższe warunki: nie pracuje, nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli (tj. nie uczestniczy pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, zweryfikowane zostanie czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

W gronie uczestników projektu znajdzie się co najmniej 14 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 256 osoby długotrwale bezrobotne. Planowane działania i wsparcie: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie.

 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij