Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Mobilni na rynku pracy 2

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy powraca z projektem pn. „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”. W ramach 2. edycji projektu organizowane zostaną zagraniczne staże w Hiszpanii.

 

Jak zapewnia nas realizator projekt oprócz staży uczestnikom przedsięwzięcia finansowane mają być: wycieczki po Hiszpanii, kursy językowe i inne atrakcje kulturowe! Ponadto sfinansowany ma zostać pobyt w Hiszpanii (zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazd itp.) A w Polsce kursy językowe i zawodowe, pośrednictwo pracy i wiele innych. 

Dla Kogo?

Dla osób młodych (18-35 lat) mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, które nie pracują i nie uczą się, nie studiują.

Na czym polega projekt?

Celem projektu jest pomoc młodym osobom w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia jak szkolenia i kursy dla uczestników, w tym międzynarodowy wyjazd i odbycie zagranicznego stażu zawodowego.

Ścieżka uczestnictwa w projekcie

a) Zanim wyjedziesz – jeszcze w Polsce realizator projektu zapewnia przygotowanie do pobytu za granicą – kurs zawodowy (dla osób przebranżawiających się lub bez wyuczonego zawodu), szkolenia językowe, lekcje o kulturze Hiszpanii, wyjazd integracyjny z Twoją grupą (ok 11 osób) i różnego rodzaju warsztaty.

b) Wyjazd zagraniczny – 2 miesięczny grupowy pobyt Hiszpanii. W tym czasie zorganizowany zostanie staż zawodowy oraz udział w dalszym kursie językowym. Ponadto zorganizowane zostaną wycieczki, imprezy kulturalne i inne atrakcje, dzięki którym można będzie lepiej poznać kraj i jego kulturę.

c) Wsparcie po powrocie do kraju – staż u pracodawcy, kurs zawodowy (dla wybranych uczestników), warsztaty, pośrednictwo pracy itp.

d) Wsparcie Mentora, czyli osoby kontaktowej na każdym etapie projektu oraz za granicą, dodatkowo wsparcie opiekuna z w kraju, w którym organizowany jest staż.

Jak przystąpić do projektu?

ETAP I Dostarczenie dokumentów

Złożenie następujących dokumentów:

 • formularza rekrutacyjnego podpisanego na każdej stronie, zwierającego na ostatniej stronie datę i podpis kandydata na uczestnika projektu,
 • zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (nie starsze niż 5 dni roboczych) wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (jeśli dotyczy),
 • oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

 Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 • na stronie internetowej  www.pte.bydgoszcz.pl, (dział Projekty Unijne, zakładka Mobilność),
 • w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu (lista miejsc dostępna na stronie realizatora projektu),
 • w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz.

Dokumenty należy składać:

 • w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu (lista miejsc dostępna na stronie realizatora projektu),
 • na spotkaniach informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie realizatora projektu),
 • w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy osobiście, przez osobę trzecią lub listownie, ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz.

Ponadto zgłoszenia można dokonać też telefonicznie (dla osób niepełnosprawnych i nie mających dostępu do komputera) pod numerem (52) 322 90 61 lub mailowo na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl (obowiązkowo skan).

Osoby, które poprawnie wypełnią dokumenty i spełnią warunki uczestnictwa w projekcie zapraszane są do kolejnego etapu.

ETAP II Rozmowa indywidualna z pracownikami projektu

W trakcie rozmowy realizator projektu chciałby dowiedzieć się jakie są motywy wzięcia udziału w projekcie oraz dzięki krótkiemu testowi językowemu sprawdzić czy kandydat zna podstawowe zwroty pozwalające na porozumienie się za granicą.

Osoby które pomyślnie przejdą rozmowę i test językowy zapraszane są do kolejnego etapu.

ETAP III Ocena predyspozycji do wyjazdu i pracy w grupie

W trakcie tego etapu realizator projektu przeprowadzi kolejną rozmową dotyczącą predyspozycji do wyjazdu. Ponadto zorganizuje udział w  zadaniu sprawdzającym umiejętności kandydatów pracy w grupie.

Lista uczestników przyjętych do projektu zostanie opublikowana na stronie realizatora projektu.

Czy udział jest bezpłatny?

Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział we wszystkich formach wsparcia. Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:

 1. w ramach wsparcia w kraju: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe (za kursy zawodowe), stypendium stażowe (wyłącznie za staż w kraju),
 2. komplet materiałów szkoleniowych, warsztatowych, catering (zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia), a w przypadku szkoleń / kursów / warsztatów - certyfikaty potwierdzające ich ukończenie,
 3. w ramach pobytu za granicą: koszt przejazdu z i do Polski, zakwaterowania, imprez i wycieczek kulturalnych, ubezpieczenia itp. oraz kieszonkowe w celu pokrycia kosztów całodziennego wyżywania i transportu lokalnego.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej realizatora projektu), w biurze projektu w siedzibie lidera PTE w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34, 85-034 w pokoju 3, poprzez e-mail: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl oraz pod numerem tel. (52) 322 90 61, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

www.pte.bydgoszcz.pl

www.facebook.com/mobilniNEET

https://www.instagram.com/mentormobilni/?hl=pl

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij