Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Bezpłatna pomoc prawna

Od stycznia tego roku na terenie naszego powiatu działają punkty, w których udzielana jest bezplatna pomoc prawna.

Szczegółowe infromacje pod numerem telefonu:52 359 21 00 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

Punkty, w których świad­czona jest darmowa pomoc prawna, zostały usytuowane w gminach: Pakość, Janiko­wo, Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają w nich: adwokaci i radcy praw­ni, doradcy podatkowi - w zakresie prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw podat­kowych związanych z prowa­dzeniem działalności gospo­darczej).

Z bezpłatnych porad może skorzystać osoba fizyczna, której w okresie minione­go roku zostało przyznane świadczenie z pomocy spo­łecznej lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, albo która uzyskała zaświad­czenie kombatanckie lub posiada ważną legitymację weterana, a także osoby, które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły lat 65. Z po­mocy takiej będą mogły tak­że skorzystać osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy natu­ralnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagro­żenia lub poniosły straty. Po­moc prawna będzie polegała na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązują­cym stanie prawnym, przy­sługujących jej uprawnie­niach lub spoczywających na niej obowiązkach, a także wskazaniu sposobu rozwią­zania jej problemu prawnego. Ponadto prawnicy pomo­gą w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbęd­nym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism proceso­wych w toczącym się postę­powaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczą­cym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Osoby uprawnione będą mogły także liczyć na po­moc w sporządzeniu pro­jektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocni­ka z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawne­go, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Warto pamiętać, że oso­by udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej nie będą pełnić funkcji pełnomocnika przed sądem.

PUNKTY POMOCY PRAWNEJ

» Starostwo Powiatowe (ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław) poniedziałek: 8.00-12.00, wtorek 7.30-10.00 i 15.30-17.00, środa 8.00-12.00, czwar­tek, 8.00-12.00, piątek 8.00-12.00.

» Starostwo Powiatowe w Inowrocła­wiu (ul. Mątewska17, 88-100 Inowro­cław), poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.00-12.00, wtorek w godz. 11.00-15.00.

» Pakość - siedziba Przedsiębiorstwa Usług Gminnych (ul. Inowrocławska 14) od poniedziałku do piątku 9.00-13.00.

» Janikowo - budynek Urzędu Miejskie­go (ul. Przemysłowa 6,88-160 Janikowo) od poniedziałku do piątku 9.00-13.00.

» Urząd Gminy Inowrocław (ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław) od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00.

» Gmina Kruszwica - Zespół Oświaty i Wychowania (ul. Rybacka 20,88-150 Kruszwica) od poniedziałku do piątku 7.30-11.30.

» Gmina Gniewkowo - MGOPS,

(ul. Dworcowa 8c, 88-140 Gniewkowo), od poniedziałku do piątku 12.00-16.00.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij