Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

1. Czy jest możliwa rezygnacja ze szkolenia?

Odpowiedź:

W przypadku rezygnacji ze szkolenia bez uzasadnionej przyczyny ( nie dotyczy podjecia zatrudnienia, zwolnienia lekarskiego) począwszy od pierwszego dnia szkolenia, koszty szkolenia będą objęte procedurą windykacyjną.
Odmowa udziału w szkoleniu bez uzasadnionej przyczyny powoduje utratę statusu bezrobotnego na okres 90 dni.

2. Czy jest możliwa refundacja za koszty trwającego szkolenia bądź odbytego bez skierowania ?

Odpowiedź:

Niestety nie ma takiej możliwości.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tylko osoba skierowana na szkolenie może mieć sfinansowane koszty szkolenia zgodnie z obowiązującymi procedurami.

3. Czy osoba uczestnicząca w szkoleniu, a podejmująca pracę zarobkową lub zatrudnienie   może nadal uczestniczyć w szkoleniu ?

Odpowiedź:

Nie ma przeszkód, aby osoba, która podjęła pracę  w trakcie szkolenia mogła uczestniczyć w nim do jego zakończenia, jeśli jest w stanie pogodzić pracę z nauką.

4. Czy osoba, która odbierze z PUP skierowanie na szkolenie, ale nie stawi się na nie powinna utracić status osoby bezrobotnej z powodu odmowy przyjęcia propozycji szkolenia czy z powodu przerwania szkolenia z własnej winy ( co za tym idzie - czy powinna być zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia )?

Odpowiedź:

Decyzję w tej sprawie należy uzależnić od okoliczności danej sprawy.

Inaczej należy potraktować osobę, która przyjęła skierowanie na szkolenie, ale następnie powiadomiła urząd pracy o rezygnacji z tego szkolenia przed jego rozpoczęciem, a inaczej osobę, która nie dokonała tego powiadomienia.

W pierwszym przypadku - gdy skierowany powiadomi, że nie stawi się na szkolenie - urząd pracy może skierować inną osobę na zwolnione miejsce, więc decyzja osoby bezrobotnej nie doprowadzi do poniesienia przez urząd nieuzasadnionych kosztów szkolenia. W tym przypadku osoba rezygnująca ze szkolenia, która faktycznie odmówiła udział w szkoleniu będzie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej zgodnie z art. 33 ust.4 pkt 3 ustawy o promocji.

Natomiast w drugim przypadku, gdy osoba bezrobotna nie powiadomiła urzędu pracy o rezygnacji z udziału w szkoleniu przed jego rozpoczęciem i fakt ten został ujawniony po rozpoczęciu szkolenia, tak że urząd pracy nie ma możliwości skierowania innej osoby na zwolnione miejsce i ponosi nieuzasadnione koszty szkolenia - należy uznać, że osoba przerwała szkolenie i zobowiązać ja do zwrotu kosztów szkolenia.

5. Czy bezrobotny, który ukończył szkolenie, ale nie podjął po nim pracy ( dotyczy szkoleń pod uprawdopodobnienie zatrudnienia) ma zwracać koszty szkolenia?

Odpowiedź:

Zgodnie z art.41 ust. 6 ustawy o promocji do zwrotu kosztów szkolenia jest obowiązana osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, nie przewidują obowiązku zwrotu kosztów szkolenia przez bezrobotnego, który nie podjął zatrudnienia po ukończeniu szkolenia

( indywidualnego), na które został skierowany po uprawdopodobnieniu zatrudnienia.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij