Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Wzory dokumentów

Do poprawnego wyświetlania plików z tej strony potrzebny jest program do otwierania plików PDF, np. bezpłatny Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader)

 

PUP w Inowrocławiu zwraca uwagę na fakt, że zamieszczone poniżej wzory dokumentów, które następnie są wykorzystywane przez Wnioskodawców i które dotyczą dokumentacji wykorzystywanej przy realizacji projektów współfinanoswanych przez UE, powinny być drukowane w wersji kolorowej.

 


Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, że z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczoną na realizację zadań w 2019 roku nie będzie realizował poniższych działań:

 1. Przygotowanie zawodowe dorosłych,
 2. Finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w związku zer skierowaniem przez powiatowy urząd pracy,
 3. Finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy,
 4. Pożyczki szkoleniowe,
 5. Szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną ( na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 6. Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,
 7. Świadczenie aktywizacyjne,
 8. Bon zatrudnieniowy,
 9. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
 10. Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy,
 11. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych urząd może przystąpić do realizacji powyższych działań.

 


 

UWAGA! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony odbiorców wsparcia oraz ograniczoną ilość środków finansowych na realizację prac interwencyjnych w 2019 r. PUP w Inowrocławiu informuje, że o godzinie 15:00 w dniu dzisiejszym, tj. 12 marca 2019 r. zamyka nabór wniosków aplikacyjnych.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków na organizacje prac interwencyjnych. Nabór wniosków rozpocznie się 11 marca br. i będzie miał charakter otwarty, tzn. potrwa do chwili jego zamknięcia

Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione wnioski.                          

 

PRACE INTERWENCYJNE

 

Formularze do pobrania ze strony: http://www.uokik.gov.pl/   bezpośredni link


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 459, pok. 322

 


 

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków do 13 października 2017 r.

Formularze do pobrania ze strony: http://www.uokik.gov.pl/   bezpośredni link


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 498, pok. 229

 


 


PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 432, pok. 321

 


 


ROBOTY PUBLICZNE


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 432, pok. 321

 


 

ŚRODKI NA PODJĘCIEDZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 

Szczegółowe informacje:

 


 

STAŻE

DOKUMENTY WSPÓLNE:

RPO WKP IV:

PO WER IV:


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 423, 523 592 489, pok. 333


 


BON STAŻOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, iż z dniem 08.04.2019 roku z uwagi na brak środków finansowych z Funduszu Pracy wstrzymuje przyjmowanie wniosków.

 


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 423, 523 592 489, pok. 333

 


 

SZKOLENIA

 • Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne
 • Uprawdopodobnienie zatrudnienia
 • Zgłoszenie na szkolenie


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 445, pok. 329

 


 

BON SZKOLENIOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, iż z dniem 08.04.2019 roku z uwagi na brak środków finansowych z Funduszu Pracy wstrzymuje przyjmowanie wniosków.

 


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 445 i 523 592 443, pok. 320 i 334

 


 

BON NA ZASIEDLENIE


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 453, pok. 209

 


 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, iż z dniem 08.04.2019 roku z uwagi na brak środków finansowych z Funduszu Pracy wstrzymuje przyjmowanie wniosków.

 

 • Wniosek


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 443, pok. 320

 


 

STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 456, pok. 228

 


 

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Maksymalna kwota dotacji 22 000 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, że od  15 kwietnia 2019 r.  rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór ma charakter otwarty, tj. potrwa do momentu wyczerpania dostępnej alokacji. PUP w Inowrocławiu w 2019 r. dysponuje środkami pozwalającymi przyznać jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej  55 osobom bezrobotnym , które nie ukończyły 30 roku życia oraz 40 osobom bezrobotnym , które ukończyły 30 rok życia.

 

UWAGA! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony odbiorców wsparcia oraz ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na utworzenie nowych firm w ramach prowadzonego naboru , PUP w Inowrocławiu informuje , że o godzinie 15:00 w dniu dzisiejszym, tj. 15 kwietnia 2019 r. zamyka nabór wniosków dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia.

 

 

Szczegółowe informacje: tel. 523 592 464, pok. 332

 


 

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

UWAGA Aktualizacja artykułu! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony odbiorców wsparcia oraz ograniczoną ilość środków finansowych na realizację refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w 2019 r. PUP w Inowrocławiu informuje, że o godzinie 15:00 w dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2019 r. zamyka nabór wniosków aplikacyjnych.

Maksymalna kwota refundacji 15 000 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, że od 25 marca 2019 r.  rozpoczyna nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Nabór ma charakter otwarty, tj. potrwa do momentu wyczerpania dostępnej alokacji. PUP w Inowrocławiu w 2019 r. dysponuje środkami finansowymi  na utworzenie 90 miejsc pracy.

 


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 469, pok. 331

 


 

REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM/DZIEĆMI DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ


Szczegółowe informacje:

 


 

POŚREDNICTWO PRACY

 

 

 REFUNDACJA KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I DOJAZDU

 

Szczegółowe informacje: tel. 523 592 456, pok. 328

 DODATEK AKTYWIZACYJNY

 

Szczegółowe informacje: tel. 523 592 414, wejście E, pok. 8

 


 

INNE WNIOSKI I WZORY DRUKÓW

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij