Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Nabór wniosków na bony na zasiedlenie

PUP w Inowrocławiu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu do wnioskowania o przyznanie bonu na zasiedlenie.

 

 

Przypomnijmy, bon na zasiedlenie to mechanizm, który wspiera mobilność na rynku pracy wśród osób do 30 roku życia poprzez sfinansowanie kosztów zmiany miejsca zamieszkania.

JAKA JEST WARTOŚĆ BONU?

Wysokość środków przyznanych w ramach bonu, nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Pieniądze wypłacane są niezwłocznie po dacie otrzymania przez bezrobotnego bonu na zasiedlenie.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE?

Bon na zasiedlenie może zostać  przyznany w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną do 30 roku życia poza miejscem zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  • z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym,
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której osoba bezrobotna zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
  • będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy.

Ponadto w myśl zapisów wspomnianej ustawy bon na zasiedlenie może zostać przyznany jedynie osobom bezrobotnym, dla których ustalono profil pomocy I lub II.

JAK UZYSKAĆ BON NA ZASIEDLENIE?

Bon na zasiedlenie wydawany jest osobie bezrobotnej po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez tę osobę wniosku i podpisaniu w tut. urzędzie umowy o przyznanie bonu.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O BONACH ZASIEDLENIOWYCH?

Szczegółowe informacje na temat wsparcia w postaci bonów zasiedleniowych opublikowaliśmy tutaj. Dokumentacja dotycząca wsparcia dostępna jest pod następującym adresem http://pupinowroclaw.pl/contents/content/56/41. Informacji udzielają także pracownicy PUP w Inowrocławiu (pok. 209 oraz pod numerem telefonu 52 35 92 453).

Wsparcie oferowane jest w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych w powiecie inowrocławskim (IV)". Ze względu na specyfikę realizacji projektu PUP w Inowrocławiu planuje przyznawać wsparcie w 2019 r. z uwzględnieniem następującego harmonogramu:

marzec - 3 bony, kwiecień - 3 bony, maj - 4 bony, czerwiec - 4 bony, lipiec - 3 bony, sierpień - 3 bony, wrzesień - 4 bony, październik - 4 bony, listopad - 4 bony.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij