Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

BON STAŻOWY DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA

Przyznanie bonu stażowego następuje  na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Bon stażowy wydany na wniosek bezrobotnego stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy  wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia* bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy.

W ramach bonu stażowego finansowane są:

  • koszty przejazdu do i z miejsca  odbywania stażu - w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacane bezrobotnemu w miesięcznych transzach do wysokości 100 zł;
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych- wpłata na konto wykonawcy badania.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1.500 zł.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

Stypendium stażowe wypłacane jest na zasadach art. 53 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Staż odbywany w ramach bonu stażowego podlega zasadom dotychczas stosowanych do stażu odbywanego na podstawie art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

(*zatrudnienie - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą)

Podstawa prawna:

  1. art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. z 2009r., Nr 142, poz. 1160) i odpowiednio przepisów Kodeksu Pracy.

Informacje udzielane są na pokoju 328 III piętro oraz pod nr telefonów 52 3592423 i 52 3592489.

 

Pliki do pobrania w zakładce: DOKUMENTY ELEKTRONICZNE 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij