Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

„Praca naszym celem” – założenia projektu na 2014 r.

PUP w Inowrocławiu informuje o założeniach projektu systemowego pn. „Praca naszym celem” na 2014 rok. Do form wsparcia, które projekt oferował w latach poprzednich, tj. szkoleń, staży i jednorazowych środków na podjęcie działaności gospodarczej, dołączyła w bieżącym roku możliwość refundowania kosztów doposażania lub wyposażenia stanowiska pracy.

logotypy

Projekt w bieżącym roku zakłada aktywizację zawodową 2020 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu poprzez podniesienie ich zdolności do zatrudnienia oraz tworzenie warunków do rozwoju aktywności w regionie.


Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu, w tym w szczególności do:

  1. bezrobotnych do 25 roku życia, w tym młodzieży NEET (z ang.: not in employment, education or training), czyli osób, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (w projekcie w okresie 4 tygodni przed podpisaniem deklaracji uczestnictwa nie korzystały ze  szkolenia finansowanego ze środków publicznych),
  2. bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  3. bezrobotnych uprzednio zatrudnionych w sektorze oświaty.


Uczestnicy projektu skorzystają z następujących form aktywizacji zawodowej:

  1. Poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy – dla 2020 uczestników projektu,
  2. Szkoleń, czyli pozaszkolnych zajęć mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia – dla 560 uczestników projektu,
  3. Staży, czyli nabywania przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą – dla 1100 uczestników projektu,
  4. Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości do 20 000 zł - dla 260 uczestników projektu.


Ponadto w roku bieżącym w ramach projektu PUP w Inowrocławiu przewidział możliwość zrefundowania kosztów doposażenia lub wyposażenia 100 stanowisk pracy.

Projekt przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013 Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3  Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij