Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

V nabór wniosków na dotacje

PUP w Inowrocławiu ogłasza V nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego". Nabór dokumentów potrwa od 31 marca do 15 kwietnia br.

 

 

 

PUP w Inowrocławiu podkreśla, że treść niniejszego artykułu dotyczy wyłącznie obecnych uczestników projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.

O przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej uczestnicy projektu mogą ubiegać się na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dostępny tutaj).

Warunkiem ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej jest ukończenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” oraz złożenie prawidłowo wypełnionego Wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej opatrzonego klauzulą „druk wniosku składanego do pup” wraz z załącznikami.

Zgodnie z zapisami Regulaminu uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia Wniosku w jednym egzemplarzu, sporządzonym w wersji papierowej. Dokument powinien być kompletny, wypełniony w sposób czytelny, własnoręcznie podpisany oraz spięty.

Nabór Wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ma charakter zamknięty, tzn. ustalona została data początkowa i końcowa naboru wniosków. W procesie oceny wezmą udział wyłącznie Wnioski, które zostały złożone w trakcie trwania naboru. Wnioski złożone przed terminem rozpoczęcia naboru lub po terminie zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Wnioski w ramach V naboru przyjmowane będą w godzinach urzędowania PUP w Inowrocławiu od 31 marca do 15 kwietnia br. w Kancelarii urzędu (pok. 204). Wnioski można składać osobiście w Kancelarii urzędu lub przesłać na adres urzędu. PUP w Inowrocławiu podkreśla, że w drugim z opisanych przypadków decyduje data wpływu do Kancelarii urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Dokumentacja dostępna jest w siedzibie PUP w Inowrocławiu oraz tutaj.

Wnioskodawca wraz z Wnioskiem zobowiązany jest złożyć:

a) oświadczenia, stanowiące załącznik nr 1 do Wniosku,

b) biznes plan na okres co najmniej 2 lat działalności mikroprzedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 2 do Wniosku, który zawiera m. in. opis planowanego przedsięwzięcia, plan marketingowy, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz plan inwestycyjny zawierający wydatki na zakup usług i materiałów reklamowych, środków inwestycyjnych,  środków obrotowych (materiałów, surowców, towarów) niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej:

  • Środki inwestycyjne obejmują sprzęt, maszyny, urządzenia itp. rozumiane jako środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo - wartościowa, jak również dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej.
  • W przypadku zakupu używanych środków inwestycyjnych, gdy zakup nastąpił na podstawie umowy sprzedaży i nie został udokumentowany fakturą lub rachunkiem, wymagane jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych  oraz wyceny rzeczoznawcy, która odbywa się na koszt Wnioskodawcy.
  • W przypadku zakupu używanych środków inwestycyjnych cena nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

c) zaświadczenia /oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych, stanowiące załącznik nr 3 do Wniosku,

d) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem załączonym do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.), stanowiący załącznik nr 4 do Wniosku.

Dokumentacja została opublikowana pod adresem: http://pupinowroclaw.pl/contents/259.  

Osoby, które w momencie składania Wniosku będą dysponowały już dokumentami potwierdzającymi zabezpieczenie przyznawanych środków i/lub potwierdzającymi prawo do lokalu proszone są o dołączenie ich do swojego dokumentu aplikacyjnego w celu przyspieszenia procedury przyznawania środków na otwarcie firmy (wzory dokumentów dołączone do niniejszego artykułu). 

 

Załączniki:

  1. Dane osobowe wnioskodawcy,
  2. Oświadczenie poręczyciela,
  3. Zaświadczenie o dochodach dla poręczycieli zatrudnionych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij