Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

INFORMACJA szkolenia zrealizowane w okresie 01.07.2010 do 31.12.2010


Informacja dotycząca realizacji szkoleń dla osób bezrobotnych
w okresie od 01.07.2010 do 31.12.2010r.


Dzisiejszy rynek stawia przed pracującymi jak i kandydatami do zatrudnienia stale i coraz większe wymagania. Samo ukończenie szkoły i podjęcie pracy nie finalizuje procesu kształcenia. Zmieniające się warunki pracy, nowe zadania zawodowe, rozwój technologii, ogólny postęp powodują konieczność ciągłego dostosowywania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, a więc nieustannego kształcenia.
Usługa organizacji szkoleń dla bezrobotnych oferowana przez urzędy pracy jest jedną z pięciu usług rynku pracy, proponowanych klientom. Niewątpliwie wszystkie ustawowe formy pomocy bezrobotnym są cenne i pożądane, jednak szkolenia wydają się być szczególną metodą aktywizacji, bowiem zakładają inwestycję w wiedzę.
Szkolenie może oznaczać przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia.
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu realizował szkolenia według sporządzonego Planu szkoleń na 2010 rok.
Wszystkie kierunki szkoleń grupowych, które były zaplanowane zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.


Struktura osób bezrobotnych skierowanych na szkolenia w II półroczu 2010 roku


Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu w II półroczu 2010 roku skierował na szkolenia 807 osób w tym 467 kobiet.
Z tej grupy 758 osób w tym 457 kobiet zostały skierowane na kursy grupowe a pozostałe osoby skorzystały ze szkoleń w trybie indywidualnym.

 
Tabela nr 1
Struktura osób skierowanych na szkolenia wg rodzajów kursów
 Rodzaje szkolenia  Ilość osób skierowanych ogółem  Liczba kobiet skierowanych
FP EFS FP EFS

Szkolenia indywidualne( 49)

42

7

9

1

Szkolenia grupowe(46)

310

448

182

275

Ogółem(95)

807 467
Źródło: badania własne 

Tabela nr 2.
Struktura osób skierowanych na szkolenia wg poziomu wykształcenia
 Poziom wykształcenia  Wyższe  Średnie zaw.  Średnie ogólno.  Zasadnicze zawodowe  Gimnazjalne
/ppodstawowe

Ilość osób

69

293

65

212

168

Udział (%)

8,6

36,3

8,1

26,3

20,8

Źródło: badania własne


Najliczniejszą grupą pod względem wykształcenia korzystającą ze szkoleń były osoby z wykształceniem średnim zawodowym , zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym/podstawowym, najmniejszą zaś stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz wyższym.Tabela nr 3
Bezrobotni skierowani na szkolenia wg grup wiekowych
 Wiek  18-24  25-34  45-44  45 i więcej

Ilość osób

120

183

165

339

Udział  (%)

14,9

22,7

20,4

42,0

Źródło: badania własne


Pod względem wiekowym najliczniejszą grupą bezrobotnych skierowanych na szkolenia stanowiły osoby w przedziale wiekowym 45 i więcej.


Tabela nr 4
Bezrobotni skierowani na szkolenia grupowe wg poszczególnych kierunków szkoleń
 Lp.  Nazwa szkolenia  Ilość osób ogółem  W tym kobiet

1.

ABC Przedsiębiorczości

153

83

2.

Spawanie w osłonach gazowych

16

0

3.

Operator  maszyn do prac ziemnych

39

0

4.

Klub Pracy

85

76

5.

Obsługa wózków jezdniowych

20

0

6.

Montażysta ślusarki aluminiowej

6

0

7.

Robotnik budowlany

5

0

8.

Florystyczny

10

10

9.

Spawanie elektryczne i gazowe

30

0

10.

Podstawy obsługi komputera

30

29

11.

Profesjonalne sprzątanie  i utrzymywanie czystości

10

10

12.

Kadry i płace z obsługa komputera

20

16

13.

Prawo jazdy kat. C

11

0

14.

Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

10

10

15.

Profesjonalna opiekunka dziecięca

15

15

16.

Pracownik budowlany

10

0

17.

Księgowość komputerowa

15

14

18.

Pracownik administracyjno-biurowy

15

13

19.

Profesjonalny sprzedawca

15

15

20.

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

10

10

21.

Magazynier z obsługą komputera i obsługą wózka jezdniowego

15

0

22.

Hurtownik z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków jezdniowych

16

1

23.

Specjalista ds. nowoczesnych technik sprzedaży z telemarketingiem

10

6

24.

Przedsiębiorczość- tworzenie i aktywne poszukiwanie miejsc pracy

90

57

25.

Kasy fiskalne – minimum sanitarne, BHP

102

92

Ogółem : 758 457
Źródło: badania własne


Z przedstawionych danych wynika, że najwięcej osób zostało skierowanych na kursy: ABC Przedsiębiorczości, kasy fiskalne, przedsiębiorczość- tworzenie i aktywne poszukiwanie miejsc pracy oraz kluby pracy.
Dużo osób bezrobotnych skorzystało również z kursów zawodowych.
Największą popularnością wśród mężczyzn cieszył się kurs spawania podstawowego-energetycznego i gazowego jak również kurs spawania ponadpodstawowego skierowany dla osób, które chciały podwyższyć dotychczas posiadane kwalifikacje w tym zawodzie.
Sporym zainteresowaniem cieszył się również kurs operatora wózków jezdniowych oraz operatora maszyn do prac ziemnych.
Wiele osób, a w szczególności kobiet skorzystało z kursów z zakresu księgowości komputerowej, kadr i płac, pracownika administracyjno-biurowego, podstaw obsługi komputera, opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych, profesjonalnej opiekunki dziecięcej, kucharza małej gastronomii oraz sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych.


Tabela nr  5
Efektywność szkoleń-zatrudnienie
 Rodzaj szkolenia  Ilość osób skierowanych ogółem  Ilość osób zatrudnionych

Szkolenia indywidualne (49)

49

10

Szkolenia grupowe (46)

758

154

Ogółem (95)

807

164

Źródło: badania własneKierunki szkoleń w trybie indywidualnym realizowanych w II półroczu 2010 roku

Szkolenia te przeznaczone są dla osób, które uprawdopodobnią zatrudnienie po ukończonym szkoleniu lub zadeklarują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Ze szkoleń w trybie indywidualnym skorzystało 49 osób w tym 10 kobiet.

Kierunki szkoleń:

 • Prawo jazdy kat. D – skierowano 2 osoby
 • Projektowanie Auto Cad – skierowano 1 osobę
 • ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – skierowano 1 osobę
 • Przewóz rzeczy – skierowano 1 osobę
 • Prawo jazdy kat. E – skierowano 2 osoby
 • Prawo jazdy kat. C – skierowano 3 osoby
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C – skierowano 5 osób
 • Fryzjerski – skierowano 1 osobę
 • Przewóz osób okresowe – skierowano 2 osoby
 • Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy – skierowano 1 osobę
 • Elektroenergetyczny gr. I elektryczna - skierowano 1 osobę
 • Elektroenergetyczny i pomiary – skierowano 3 osoby
 • Elektroenergetyczny gr. II ciepłownicze – skierowano 1 osobę
 • Prawo jazdy kat. Ce – skierowano 3 osoby
 • Odnowienie uprawnień pielęgniarskich – skierowano 3 osoby
 • Książka przychodów i rozchodów – skierowano 1 osobę
 • Przewóz rzeczy okresowe – skierowano 3 osoby
 • Transport drogowy taksówka – skierowano 3 osoby
 • Groomerski pielęgnacja i strzyżenie psów – skierowano 1 osobę
 • Spawanie 135(MAG)UDT 111UDT – skierowano 1 osobę
 • Instruktor nauki jazdy kat. B – skierowano 1 osobę
 • ADR i cysterny – skierowano 1 osobę
 • Refleksologia stóp i stopnia – skierowano 1 osobę
 • Spawanie połączeń pachwinowych (135) – skierowano 1 osobę
 • Operator żurawia przeładunkowego – skierowano 1 osobę
 • Prawo jazdy kat. E-B –skierowani 1 osobę
 • Spawanie pachwinowe 135 i 141 – skierowano 1 osobę
 • Odnowienie uprawnień spawalniczych 111 i 311 – skierowano 1 osobę
 • Przedłużanie i zagęszczanie rzęs – skierowano 1 osobęPodsumowanie
Szkolenia jako jedna z form aktywizacji bezrobotnych, mają na celu m.in. zwiększenie szans klientów na znalezienie zatrudnienia. Od początku były i nadal poddawane są presji dokonywania oceny, by stwierdzić, czy to działanie realizowane jest prawidłowo, efektywnie i skutecznie.
Aby szkolenie miało sens musi być efektywne. To z kolei będzie osiągnięte, kiedy w wyniku szkolenia zostanie uzyskany zamierzony cel. Takim celem jest dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy znalezienie zatrudnienia. Jeżeli poprzez uczenie się w wyniku szkolenia, bezrobotni osiągną własne cele to dane szkolenie można wtedy uznać w 100% za skuteczne i efektywne.


Opracowała:

Magdalena Ładoń
Specjalista ds. rozwoju zawodowego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij