Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

"PRACA NASZYM CELEM"

POWIATOWY URZĄD PRACY W INOWROCŁAWIU PRZYSTĘPUJE DO REALIZACJI PROJEKTU: "PRACA NASZYM CELEM" Projekt przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych


naglowek
POWIATOWY URZĄD PRACY W INOWROCŁAWIU PRZYSTĘPUJE DO REALIZACJI PROJEKTU:

 

„PRACA   NASZYM  CELEM"

Projekt przygotowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(PO KL) 2007-2013
Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.3  Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych


Cel projektu:

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu, podnoszenie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz tworzenie warunków rozwoju aktywności w regionie.

Do kogo adresowany jest projekt:

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Inowrocławiu, w tym zwłaszcza do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz.U.08.69.415 z późn. zm.):

1) bezrobotnych do 25 roku życia,

2) bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

5) bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

6) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

7) bezrobotnych niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu:

01.01.2010 - 31.12.2010

Planowane działania:

 

W  projekcie  „Praca naszym celem" działaniami  objętych  zostanie  1749 osób. Uczestnicy projektu skorzystają z następujących form aktywizacji zawodowej:

1.   Poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla 1749 (Indywidualny Plan Działania) - beneficjentów,

2.   Szkoleń, czyli pozaszkolnych zajęć mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia - dla 425 beneficjentów,

3.    Staży, czyli nabywania przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą - dla 1000beneficjentów,

4.   Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości do 18 000 zł - dla 324 beneficjentów.

Budżet projektu:

 

Powiatowy  Urząd  Pracy  w Inowrocławiu oszacował  realizację  projektu  na  kwotę 12.941.900,00 PLN

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu przy ulicy Mątewskiej 17 lub pod telefonem 52 359-24-00 oraz na stronie internetowej www.pupinowroclaw.pl.

Powrót do projektu:

 

W przypadku osób, które uczestniczyły w projekcie „Praca naszym celem" w latach 2008 i 2009 i zakończyły udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką istnieje możliwość powrotu do projektu i kontynuowania aktywnej formy, z której już skorzystały lub innej, w przypadku, gdy doradca zawodowy stwierdzi taką potrzebę.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

  1. Ulotka_PO_KL_A_d88da6d8fbdb98953d00ddeca2c43c02.doc
  2. wywieszka_POKL_fc0185b7e4bb6ae10d539c76cd161615.png
  3. plakat1_b96b782d296ad836b8d166ec92c0e33a.jpg
  4. plakat2_280fcf77479f49580ccacea422f24c87.jpg
  5. plakat3_feab3cf6783aea13a8550d0eda1a9a70.jpg

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij