Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.149)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. 2009r. nr 136, poz. 1118 ze zm.)

Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalsza naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkoła publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych , starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku, wypłacane przez okres 12 miesięcy  od dnia rozpoczęcia nauki.

Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych- oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, lub innym dokumentem  uprawniającym do wykonywania zawodu.

Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Pod uwagę bierze się dochody wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie albo oświadczenie składane przez bezrobotnego stwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań.

Osobie, która w trakcie nauki podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki lub przekroczenia kryterium dochodowego.

 

 INFORMACJE udzielane są na pok. 326 III piętro i  pod numerem telefonu: 052 3592456

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij