Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Staż

 

fotoSTAŻ

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 674 z późn. zm.)),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( Dz. U. z 2009r. Nr 136, poz.1118 ze zm.).

 

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Organizacja staży ma na celu wsparcie osób bezrobotnych z terenu powiatu inowrocławskiego będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Na staż kierowane są osoby bezrobotne spełniające jeden z poniżej podanych warunków:

 1. bezrobotni do 25 roku życia,

(bezrobotny do 25 roku życia – oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia oraz absolwenta szkoły wyższej w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły, jeżeli nie ukończył 27 roku życia),

 1. bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,

(bezrobotny długotrwale- oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),

 1. kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 
 2. bezrobotni powyżej 50 roku życia, 
 3. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, 

( bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych- oznacza bezrobotnego nie posiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu), 

(doświadczenie zawodowe oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy),

 1. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 
 2. bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 
 3. bezrobotni niepełnosprawni.

 

Bezrobotni do 25 roku życia mogą być kierowani do odbycia stażu na okres nie przekraczający 12 miesięcy.
 
Bezrobotni długotrwale, po zakończeniu  realizacji kontraktu socjalnego, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzenia dziecka, powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego, samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, niepełnosprawni oraz bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia mogą być kierowani do odbycia stażu na okres nie przekraczający 6 miesięcy.
 
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości określonej w ustawie.
 
 
WAŻNA INFORMACJA
 
Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówił udziału w stażu zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego od następnego dnia po dniu odmowy na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy. 


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UDZIELANE SĄ NA POKOJU 328 III PIĘTRO

ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław
tel. 052  35 92 423
tel. 052  35 92 489

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij