Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. (52) 35-92-400 fax: (52) 35-92-407 e-mail: kancelaria@pupinowroclaw.pl
Wyszukiwarka

Wzory dokumentów

Do poprawnego wyświetlania plików z tej strony potrzebny jest program do otwierania plików PDF, np. bezpłatny Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader)

 


Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, że z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczona na realizację zadań w 2018 roku nie będzie realizował poniższych działań:

 1. Bon szkoleniowy,
 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych,
 3. Finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie  poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy,
 4. Finansowanie kosztów zakwaterowania  w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną prace zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy,
 5. Pożyczki szkoleniowe,
 6. Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,
 7. Świadczenie aktywizacyjne,
 8. Bon zatrudnieniowy,
 9. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
 10. Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy.
 11. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych Urząd może przystąpić do realizacji powyższych działań.


 

Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione wnioski.                          

 

PRACE INTERWENCYJNE

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.  Pracodawcy zainteresowani tą formą aktywizacji osób bezrobotnych mogą składać wnioski w okresie od 12.03.2018 r. do 16.03.2018 r.

 

Formularze do pobrania ze strony: http://www.uokik.gov.pl/   bezpośredni link


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 459, pok. 322

 


 

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków do 13 października 2017 r.

Formularze do pobrania ze strony: http://www.uokik.gov.pl/   bezpośredni link


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 498, pok. 229

 


 


PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 432, pok. 321

 


 


ROBOTY PUBLICZNE


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 432, pok. 321

 


 

ŚRODKI NA PODJĘCIEDZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 

Szczegółowe informacje:

 


 

STAŻE

DOKUMENTY WSPÓLNE:

RPO WKP IV:

PO WER IV:

Program regionalny:

PUP w Inowrocławiu nie prowadzi aktualnie naboru wniosków na organizację staży w ramach projektu.


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 423, 523 592 489, pok. 333

 


 


BON STAŻOWY


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 423, 523 592 489, pok. 328

 


Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, że z dniem 10.09.2018r.  wstrzymuje przyjmowanie wniosków  na szkolenia indywidualne z powodu braku środków finansowych z Funduszu Pracy.

SZKOLENIA


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 445, pok. 329

 


 

BON SZKOLENIOWY


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 445, pok. 329

 


 

BON NA ZASIEDLENIE


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 453, pok. 209

 


 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Wniosek


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 443, pok. 320

 


 

STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 456, pok. 228

 


 

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Maksymalna kwota dotacji 22 000 zł.

 

PO WER

Dla osób do 30 roku życia

UWAGA! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony odbiorców wsparcia oraz ograniczoną ilością środków finansowych przeznaczonych na utworzenie nowych firm w ramach prowadzonego obecnie naboru, PUP w Inowrocławiu informuje, że o godzinie 15:00 w dniu dzisiejszym, tj. 17 września 2018 r. zamyka nabór wniosków aplikacyjnych.

Wsparcie realizowane w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (III)"

 

RPO

Dla osób powyżej 30 roku życia

 

UWAGA! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony odbiorców wsparcia oraz ograniczoną ilością środków finansowych przeznaczonych na utworzenie nowych firm w ramach prowadzonego obecnie naboru, PUP w Inowrocławiu informuje, że o godzinie 15:00 w dniu dzisiejszym, tj. 24 kwietnia 2018 r. zamyka nabór wniosków aplikacyjnych.

 

Wsparcie realizowane w ramach projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie inowrocławskim (III)"

 

Rezerwa MRPiPS

 

UWAGA! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony odbiorców wsparcia oraz ograniczoną ilością środków finansowych przeznaczonych na utworzenie nowych firm w ramach prowadzonego obecnie naboru, PUP w Inowrocławiu informuje, że o godzinie 15:00 w dniu dzisiejszym, tj. 17 września 2018 r. zamyka nabór wniosków aplikacyjnych.

 

Szczegółowe informacje: tel. 523 592 464, pok. 327

 


 

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

Maksymalna kwota refundacji 22 000 zł.

UWAGA! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony pracodawców możliwością refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz ograniczoną ilością miejsc możliwych do zrefundowania w ramach prowadzonego obecnie naboru, PUP w Inowrocławiu informuje, że o godzinie 15:00 w dniu dzisiejszym, tj. 23 kwietnia 2018 r. zamyka nabór wniosków aplikacyjnych.


Szczegółowe informacje: tel. 523 592 469, pok. 331

 


 

REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM/DZIEĆMI DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ


Szczegółowe informacje:

 


 

POŚREDNICTWO PRACY

 

 

 REFUNDACJA KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I DOJAZDU

 

Szczegółowe informacje: tel. 523 592 456, pok. 328

 DODATEK AKTYWIZACYJNY

 

Szczegółowe informacje: tel. 523 592 414, wejście E, pok. 8

 


 

INNE WNIOSKI I WZORY DRUKÓW

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. \Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij